Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 30/01/2018 -> 01/02

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/01: 17,54 20 điểm/cặp
Ngày 31/01: 17,54 (Ăn 54) 60 điểm/cặp