Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 27/01/2018 -> 29/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/01: 26,67 20 điểm/cặp
Ngày 28/01: 26,67 60 điểm/cặp
Ngày 29/01: 26,67 (Ăn 26,26) 200 điểm/cặp