Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 23/01/2018 -> 25/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/01: 08,80 20 điểm/cặp
Ngày 24/01: 08,80 60 điểm/cặp
Ngày 25/01: 08,80 200 điểm/cặp