Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 13/09/2017 -> 15/09

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/09: 49,87 20 điểm/cặp
Ngày 14/09: 49,87 60 điểm/cặp
Ngày 15/09: 49,87 200 điểm/cặp