Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 11/08/2017 -> 13/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/08: 67,74 20 điểm/cặp
Ngày 12/08: 67,74 (Ăn 74) 60 điểm/cặp