Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 08/09/2017 -> 10/09

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/09: 54,67 20 điểm/cặp
Ngày 09/09: 54,67 (Ăn 67) 60 điểm/cặp