Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 04/02/2018 -> 06/02

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/02: 57,76 20 điểm/cặp
Ngày 05/02: 57,76 60 điểm/cặp
Ngày 06/02: 57,76 200 điểm/cặp