Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 03/03/2019 -> 05/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/03: 35,53 20 điểm/cặp
Ngày 04/03: 35,53 60 điểm/cặp
Ngày 05/03: 35,53 200 điểm/cặp