Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 01/02/2018 -> 03/02

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/02: 1,10 20 điểm/cặp
Ngày 02/02: 1,10 60 điểm/cặp
Ngày 03/02: 1,10 (Ăn 01,10) 200 điểm/cặp