Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 05/08/2018 -> 07/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/08: 24,73 20 điểm/cặp
Ngày 06/08: 24,73 60 điểm/cặp
Ngày 07/08: 24,73 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 01/08/2018 -> 03/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/08: 57,75 20 điểm/cặp
Ngày 02/08: 57,75 60 điểm/cặp
Ngày 03/08: 57,75 200 điểm/cặp