Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 31/03/2018 đến 04/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 31/03 25,000đ
1 11  12  14  15  17  19  18   01/04 50,000đ
2 21  22  24  27  20  26   02/04 100,000đ (Ăn 12)
3 31  32  33  34  35  37  
4 41  42  40  46  
5 52  53  
6
7
8
9