Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 31/01/2018 đến 04/02

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  03  06  07  02   31/01 25,000đ
1 10  11  13  19  12  14  15   01/02 50,000đ
2 02/02 100,000đ
3 30  36  37  32  34  35  38   03/02 200,000đ
4 04/02 400,000đ
5
6 61  67  65  
7 71  76  79  
8
9