Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 30/04/2016 đến 04/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01  05  07  08  09  03   30/04 25,000đ
1 14  17  19  13  12   01/05 50,000đ
2 02/05 100,000đ
3 03/05 200,000đ
4 45  48  49  43  46   04/05 400,000đ (Ăn 57)
5 54  55  57  58  59  56  
6
7 70  71  74  
8
9