Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 29/08/2017 đến 02/09

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 29/08 25,000đ
1 11  14  17  15  18  19   30/08 50,000đ
2 22  24  26  27  28  29   31/08 100,000đ
3 32  34  36  35  38   01/09 200,000đ
4 41  42  43  46  40  45   02/09 400,000đ
5
6 61  62  
7
8
9