Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 29/04/2018 đến 03/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02  04  06  03  05  08   29/04 25,000đ
1 10  11  14  17  19  15   30/04 50,000đ (Ăn 2)
2 20  21  24  26  27  25  
3
4 40  41  42  44  47  43  48  
5
6
7
8
9