Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 29/03/2018 đến 02/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  03  04  05  02  06  09   29/03 25,000đ
1 11  14  15  17  12  18  19   30/03 50,000đ (Ăn 0)
2
3 31  33  34  35  37  32  
4 40  41  42  46  
5 50  
6
7
8
9