Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 28/08/2017 đến 01/09

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 28/08 25,000đ (Ăn 55)
1 11  15  17  14  18  19  
2 22  26  27  24  28  29  
3 32  35  36  34  38  
4
5 51  52  53  55  56  50  54  58  
6
7
8
9