Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 27/01/2018 đến 31/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 27/01 25,000đ
1 11  12  13  19  10  14  15   28/01 50,000đ
2 22  23  27  28  29  20  24  25  26   29/01 100,000đ
3 32  37  38  30  34  35  36   30/01 200,000đ (Ăn 29)
4
5
6
7 71  79  
8
9