Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 24/01/2017 đến 28/01

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 24/01 25,000đ
1 25/01 50,000đ
2 26  28  29  27   26/01 100,000đ
3
4 42  46  41  43  
5 52  54  55  58  59  50  53  
6 64  68  69  61  63  67  
7
8 82  86  88  80  
9