Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 23/11/2017 đến 27/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  02  03  05  06   23/11 25,000đ
1 10  11  14  17  18  19  12  13  15  16   24/11 50,000đ
2 25/11 100,000đ
3 26/11 200,000đ
4 40  44  47  42  45  46   27/11 400,000đ (Ăn 11)
5
6
7 74  78  73  75  
8
9