Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 23/08/2017 đến 27/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 23/08 25,000đ
1 11  15  17  19  18  14   24/08 50,000đ
2 22  26  29  28  24   25/08 100,000đ
3 32  35  36  38  34   26/08 200,000đ
4 27/08 400,000đ
5 51  52  53  55  56  59  50  58  54  
6
7
8
9