Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 22/05/2018 đến 26/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 03  05  06  08  07   22/05 25,000đ
1 23/05 50,000đ
2 20  25  26  28  29  21  27  24  
3 32  33  35  31  37  34  
4
5 53  55  58  59  51  57  
6
7
8
9