Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 22/01/2018 đến 26/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 22/01 25,000đ
1 14  15  19  10  12  13   23/01 50,000đ
2 24/01 100,000đ
3 25/01 200,000đ
4 41  45  47  40  42  43  46   26/01 400,000đ (Ăn 45)
5 51  54  55  52  56  
6
7 71  79  76  
8 84  85  88  82  
9