Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/09/2018 đến 23/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  03  05  09  02  04  06  07   19/09 25,000đ
1 10  11  13  18  12  16   20/09 50,000đ
2 21/09 100,000đ
3 30  39  32  34  37   22/09 200,000đ
4 23/09 400,000đ
5 50  51  55  58  59  
6
7
8
9