Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/08/2017 đến 23/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  02  04  05  06   19/08 25,000đ
1 11  14  15  19  18  17   20/08 50,000đ
2 22  24  26  29  28   21/08 100,000đ
3 22/08 200,000đ (Ăn 44)
4 40  41  42  44  45  46  43  
5 50  
6
7
8
9