Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/07/2018 đến 23/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 05  09  02  04  06  07   19/07 25,000đ
1 10  13  18  19  12  16   20/07 50,000đ
2 21/07 100,000đ
3 31  35  39  32  34   22/07 200,000đ
4 23/07 400,000đ
5 50  51  53  55  58  59  52  56  
6
7
8
9