Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/01/2018 đến 23/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 19/01 25,000đ
1 12  13  14  15  19  10   20/01 50,000đ
2 22  23  25  27  28  26  29  20   21/01 100,000đ (Ăn 39)
3 32  34  35  38  36  39  30  
4 41  42  43  45  
5
6
7
8
9