Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 17/05/2018 đến 21/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 05  06  08  03  07   17/05 25,000đ
1 18/05 50,000đ
2 20  25  26  28  29  21  24  27   19/05 100,000đ
3 20/05 200,000đ
4 21/05 400,000đ
5 55  58  59  51  53  54  57  
6 62  
7
8 89  83  84  87  
9