Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 16/09/2017 đến 20/09

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  02  04  05  06   16/09 25,000đ
1 10  11  17  18  14   17/09 50,000đ
2 21  22  27  28  24  26  29   18/09 100,000đ (Ăn 1)
3 32  38  34  35  36  
4
5
6
7 72  73  
8
9