Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 16/04/2018 đến 20/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 16/04 25,000đ
1 17/04 50,000đ (Ăn 64)
2 22  24  26  20  21  25  27  
3 32  33  34  31  35  37  
4 42  43  48  40  41  47  
5
6 62  64  69  61  
7
8 84  81  
9