Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 16/01/2018 đến 20/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  03  02  06  07   16/01 25,000đ
1 10  13  14  15  12  19   17/01 50,000đ
2 18/01 100,000đ (Ăn 1)
3 30  34  35  38  32  36  39  
4 40  41  43  45  42  46  
5
6
7
8
9