Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 15/09/2017 đến 19/09

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  02  05  01  04  06   15/09 25,000đ (Ăn 56)
1
2 22  27  28  21  24  26  29  
3 32  35  38  34  36  
4
5 50  52  53  58  51  56  
6
7 72  
8
9