Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 15/08/2017 đến 19/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 15/08 25,000đ
1 16/08 50,000đ
2 17/08 100,000đ
3 34  35  38  32  36   18/08 200,000đ (Ăn 79)
4 43  45  40  41  42  46  
5 53  54  55  58  59  50  51  52  56  
6
7 73  74  75  77  79  
8
9