Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 14/08/2017 đến 18/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 14/08 25,000đ (Ăn 25)
1
2 22  28  29  25  26  
3 32  34  38  35  36  
4 42  43  40  41  45  46  
5
6
7 73  74  77  79  75  
8 84  87  89  85  
9