Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 14/04/2018 đến 18/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 14/04 25,000đ
1 15/04 50,000đ (Ăn 52)
2 22  24  27  20  21  26  
3 32  33  34  35  37  31  
4 42  43  47  40  41  48  
5 52  53  55  50  51  56  58  
6
7
8
9