Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 13/04/2018 đến 17/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 03  04  05  01  02  06   13/04 25,000đ (Ăn 1)
1
2
3 33  34  35  37  31  32  
4 40  43  47  41  42  48  
5 50  53  55  51  52  56  58  
6
7
8
9