Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 12/05/2018 đến 16/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 12/05 25,000đ
1 13/05 50,000đ
2 24  25  28  29  20  21  26  27   14/05 100,000đ
3 32  33  34  35  31  37   15/05 200,000đ
4 42  43  44  48  40  41   16/05 400,000đ
5 53  55  58  59  51  
6
7
8
9