Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 12/04/2018 đến 16/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01  03  04  05  02  06   12/04 25,000đ (Ăn 18)
1 11  14  15  17  19  18  
2
3 31  33  34  35  37  32  
4 40  41  43  47  42  48  
5 50  
6
7
8
9