Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 11/08/2017 đến 15/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  04  06  07  01  02  05   11/08 25,000đ
1 12/08 50,000đ
2 13/08 100,000đ (Ăn 7)
3
4 40  46  41  42  43  45  
5
6 60  68  69  62  
7 74  77  79  73  75  
8 84  87  89  
9