Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 11/05/2018 đến 15/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 03  04  05  08  06   11/05 25,000đ (Ăn 4)
1
2 20  24  25  28  29  21  27  26  
3 32  33  34  35  31  37  
4 40  42  43  44  48  41  
5
6
7
8
9