Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 11/01/2018 đến 15/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 11/01 25,000đ
1 12  13  19  10  14  15   12/01 50,000đ
2 23  27  28  29  20  25  26   13/01 100,000đ
3 32  38  39  30  34  35  36   14/01 200,000đ
4 15/01 400,000đ
5
6
7 71  79  76  
8 82  83  
9