Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 10/09/2017 đến 14/09

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  02  04  05  01  06   10/09 25,000đ
1 11/09 50,000đ
2 22  24  27  28  29  21  26   12/09 100,000đ
3 13/09 200,000đ
4 40  42  45  48  41  43  46   14/09 400,000đ (Ăn 40)
5 50  52  58  51  53  
6
7
8
9