Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 10/08/2017 đến 14/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  04  05  07  01  02  06   10/08 25,000đ (Ăn 57)
1
2
3
4 40  45  41  42  43  46  
5 50  54  57  58  59  51  52  53  56  
6
7 74  75  77  
8
9