Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 09/05/2018 đến 13/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 04  05  03  06  08   09/05 25,000đ
1 10  11  15  19  17   10/05 50,000đ (Ăn 10)
2 20  21  24  25  26  27  28  
3
4 40  41  42  44  43  48  
5 51  55  
6
7
8
9