Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 08/02/2018 đến 12/02

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  03  06  07  02   08/02 25,000đ
1 10  11  13  15  14  19  12   09/02 50,000đ
2 10/02 100,000đ
3 30  33  35  36  37  38  34  32   11/02 200,000đ
4 12/02 400,000đ
5 50  53  55  56  54  
6
7
8
9