Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 08/01/2018 đến 12/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 08/01 25,000đ
1 12  13  14  19  10  15   09/01 50,000đ
2 26  29  20  25  28   10/01 100,000đ (Ăn 44)
3 32  34  36  39  30  35  38  
4 42  43  44  46  40  45  47  
5
6
7
8
9