Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 07/09/2017 đến 11/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  02  04  06  05   07/09 25,000đ
1 11  14  18  19  17  15   08/09 50,000đ
2 21  22  24  28  29  26  27   09/09 100,000đ (Ăn 15)
3 32  34  38  36  35  
4 40  
5
6
7
8
9