Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 07/04/2018 đến 11/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 07/04 25,000đ
1 11  15  17  14  18  19   08/04 50,000đ
2 21  22  26  27  20  24   09/04 100,000đ
3 31  32  33  35  37  34   10/04 200,000đ
4 11/04 400,000đ
5 51  52  53  55  56  50  58  
6
7
8
9