Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 05/08/2017 đến 09/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 05/08 25,000đ
1 06/08 50,000đ
2 22  25  29  26  28   07/08 100,000đ
3 32  34  35  36  38   08/08 200,000đ
4 42  43  45  40  41  46   09/08 400,000đ
5 52  53  54  57  59  50  51  56  58  
6
7
8
9