Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 05/04/2018 đến 09/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02  03  05  06  09  04   05/04 25,000đ
1 06/04 50,000đ
2 20  22  26  21  24  27   07/04 100,000đ (Ăn 9)
3 32  33  35  31  34  37  
4
5 50  52  53  55  56  58  
6 62  
7
8
9